Točni odgovori OŠ

Krasna zemljo ‒ Meraviglioso Paese

Rovinj ‒ Rovigno 10. 10. 2016.

OSNOVNA ŠKOLA

  1. ZAVIČAJNI KVIZ ZADATCI I ODGOVORI

Tipovi zadataka

TER = 50 % zadatci čiji se odgovori nalaze na terenu (30 pitanja)

ROV = 30 % teorijska pitanja čiji se odgovori nalaze u skripti Rovinj  (18 pitanja)

IST = 20 % teorijska pitanja čiji se odgovori nalaze u skripti Pregled povijesti Istre (12 pitanja)

 

Tip zadataka

Pitanje

Odgovor

TER1

1.    Na glavnom gradskom trgu (Trgu maršala Tita) pronađi gradsku kulu na kojoj se nalazi gradska ura i reljef mletačkog lava. Kojom šapom lav pridržava stranicu knjige?

Desnom

IST1

2.    Koje se godine krajem 13. st. Rovinj dragovoljno priklonio mletačkoj vlasti?

1283.

ROV1

3.    Koliko je stanovnika imao Grad Rovinj prema popisu iz 2011.?

U stupac za odgovore prepiši odgovarajuće slovo uz točan odgovor:

a)    5323     b) 14 294      c) 140 294     d) 29 467

b)

ROV2

4.    Iako je kula s gradskom urom više puta nadograđivana, u kojem je stoljeću izgrađena?

12. st.

IST2

5.    Koje je godine Napoleon osvojio i ukinuo Mletačku Republiku?

1797.

ROV3

6.    Koje godine Rovinj dobiva gradski telefon?

1906.

IST3

7.    Koje je godine Kraljevini Italiji u Rapallu međunarodno priznata vlast nad Istrom?

1920.

TER2

8.    Nasred Trga maršala Tita nalazi se fontana. Pronađi na njoj godinu izgradnje i prepiši ju.

1959.

ROV4

9.    U neposrednoj blizini grada nalazi se otok Sv. Katarina, drugi po veličini rovinjski otok i pravi botanički vrt. Navedi prezime njegova vlasnika od 1905. do 1926.

Milewski

ROV5

10. Navedi prezime poduzetnika koji je 1890. kupio otok Sv. Andrija i susjedne otočiće s ciljem razvoja turizma?

Hütterott

TER3

11. Na ulazu na Trg Matteotti pronađi Balbijev luk i prebroji slova u prvom redu latinskog natpisa iznad volte (iznad luka).

17 (prihvaća se brojeve od 16 do 18)

ROV6

12. U kojem su stoljeću porušena stara glavna gradska vrata (Porta della pescheria) da bi na njihovu mjestu bio podignut današnji Balbijev luk?

17. st

TER4

13. Na pročelju gradske palače (zgrade Gradskog vijeća i Poglavarstva) nalazi se nekoliko starih kamenih grbova. Iz kojeg stoljeća potječe kameni gradski grb na pročelju?

18. st.

TER5

14. Pronađi Centar za povijesna istraživanja Talijanske unije. Što se tu nalazilo 1872.?

(prva) duhanska manufaktura

IST4

15. Koliki je, prema popisu iz 2011., bio udio Talijana u Istarskoj županiji?

6 %

TER6

16. Potraži u Ulici Matteotti zgradu u kojoj je, između ostalog, i sjedište Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata (kućni broj 6). Koja nacionalna manjina u istoj zgradi ima sjedište svoga vijeća?

albanska

TER7

17. Preko Velog trga otiđi do obližnjih Vrata pod zidom. Prouči latinski natpis na nadvratniku i prepiši rimske brojke koje slijede nakon riječi ANNO DNI (godina kada su vrata obnovljena).

MDLXXXX

TER8

18. Obalom Pina Budicina kreni do Kuće o batani. Uđi u Kuću o batani. Među izloženim predmetima nalazi se i kompas/busola. Donirao ju je Pietro Milli. Iz koje godine potječe?

1920.

ROV7

19. Koje je godine u Rovinju osnovana prva tvornica stakla i sardina, ako je to bilo 9 godina prije osnutka Instituta za biologiju mora, a točno 10 godina nakon osnutka Tvornice duhana?

1882.

TER9

20. U Kući o batani na zidu pronađi plakat o bitinadi. To je poseban način izvođenja glazbene pratnje glasovima pjevača. Kako se na rovinjskom dijalektu nazivaju zvukovi komplementarnih instrumenata poput mandoline i mandole, koje ostali članovi zbora po volji imitiraju?

tintini

TER10

21. Kako se naziva način ribolova na povlačenje dugačkom uzicom, s olovom ili bez njega,koji ima dvije do pet udica ispred kojih je na žicu nataknut mamac ‒ svježa srdela? Pronađi plakat s odgovorom i prepiši.

la panula /panula /traino

IST5

22. Koje je godine Istarska županija primljena u Skupštinu europskih regija?

1994.

TER11

23. Pronađi Vrata na obali (Vrata sv. Benedikta). Prepiši s pločice stoljeće iz kojega potječu.

XII. (12. st.)

TER12

24. Prođi ulicom Pod lukovima/Sotto i volti i pronađi spomen-ploču Antunu Šoljanu. Koje je godine ploča postavljena?

1996.

TER13

25. Ulicom Trevisol doći ćeš do trećih gradskih vrata ‒ Vrata Sv. Križa. Prepiši s pločice u kojem su stoljeću obnovljena.

XVI. (16. st.)

TER14

26. Spusti se stubištem u Ulicu Sv. Križa i skreni desno. Potraži crkvicu Sv. Križa. Na obali ispod nje nalazi se kameni spomenik s natpisom i likom sv. Eufemije. Koja je godina upisana na statui?

1720.

ROV8

27. Kojeg je datuma preminula sveta Eufemija? Upiši dan, mjesec i godinu.

16. 9. 304.

TER15

28. Na Ulicu Sv. Križa nastavlja se Šetalište braće Gnot. Uspni se što prije prema crkvi sv. Eufemije. Uočit ćeš veliki obzidani travnati plato. Na temelju izgleda i nekoliko preostalih nadgrobnih spomenika, pretpostavi i napiši što se tu do vremena Napoleonova osvajanja Istre nalazilo?        

groblje

ROV9

29. Iz kojeg stoljeća potječu najstariji dijelovi gradskih bedema, koji su kasnije pojačavani i dograđivani?

7. st.

IST6

30. Pod čijom je vlašću bila Istra od 539. do 788. godine?

bizantskom

TER16

31. Zaustavi se pred crkvom sv. Eufemije. Na zapadnom pročelju, nad glavnim ulaznim vratima uklesan je veliki latinski natpis koji započinje: ”Deus qui operatur in suis haec omnia ipse..“

Pročitaj tekst do kraja i prepiši zadnju riječ.

perfecit

ROV10

32. Uđi u crkvu i odgovori na pitanja koja slijede.
Kome je bila posvećena crkvica koja je stajala na  mjestu današnje crkve sv. Eufemije prije  dolaska njenih relikvija u Rovinj?

sv. Jurju

IST7

33. U kojem se stoljeću u Istri grade prve javne crkve?

4. st.

TER17

34. Crkva sv. Eufemije barokna je trobrodna građevina. Koliko masivnih stupova drži njen strop?

10

ROV11

35. Koliko je godina trajala barokna rekonstrukcija sadašnje crkve sv. Eufemije ako je ona završila 1736.?

11

IST8

36. Koji je grad bio upravni centar tadašnje mletačke Istre?

Kopar

TER18

37. Na glavnom oltaru nalaze se veliki kipovi trojice svetaca (Marka, Jurja i Roka), ali i kipovi triju životinja. Kojih?      

lav, zmaj, pas

TER19

38. Kome je posvećen oltar između 3. i 4. postaje Križnog puta (postaje su numerirane zidne slike koje prikazuju Isusovu muku)?       

sv. Franji Asiškom

IST9

 

39. Početkom kojeg su stoljeća njemački carevi dodijelili istarsku markgrofoviju u feud akvilejskim patrijarsima?

13. st.

TER20

40. Kome je posvećen oltar koji se nalazi između 11. i 12. postaje Križnog puta?      

sv. Nikoli

ROV12

41. Izračunaj koliko kvadratnih metara iznosi površina tlocrta crkve, ako dužina tlocrta iznosi 51 m, a širina 30 m (pravokutnik).

Prostor za računanje:

1530 m²

TER21

42. Kip svete Majke Terezije nalazi se pored:

a)    ulaza u crkvu    b) kora (sa starim orguljama)    c) krstionice     d) ulaza u sakristiju

c)

TER22

43. Pronađi ploču s hrvatskim tekstom Molitve sv. Eufemiji. Od koliko se rečenica sastoji Molitva?

3

ROV13

44. Koje su godine relikvije sv. Eufemije dospjele u Rovinj?

800.

TER23

45. Prebroji ispod koliko se postaja Križnoga puta (slike Isusove muke) nalaze drvene ispovjedaonice?     

6

TER24

46. Ispred čijeg se oltara nalazi kameni anđeo koji u rukama drži svitak s natpisom “Qvotidie pro defunctis”?      

sv. Eufemije

TER25

47. Desno od glavnog ulaza u crkvu na podu se nalazi jedno zvono. Na njemu je u prvom redu latinskog natpisa, rimskim slovima, upisana godina 1794. Prepiši te rimske brojke (slova).

MDCCXCIV

IST10

48. Koji je istarski katolički mučenik i blaženik, uz Francesca Bonifacia, obilježio povijest Crkve u Istri neposredno po završetku Drugog svjetskog rata? Navedi ime i prezime!

Miroslav Bulešić

TER26

49. Što prikazuje najveća zidna slika koja se nalazi iza glavnog oltara?
A) mučeništvo sv. Eufemije      B) pobjedu sv. Jurja nad zlom (zmajem)
C) Posljednju večeru                D) Isusovo uskrsnuće

C

TER27

50. Koliko se grobnica nalazi u podu ispred bočnog ulaza unutar same crkve?   

7

ROV14

51. Prvo spominjanje Rovinja potječe iz 7. st. od strane Ravenskog Anonimusa u njegovu djelu „Cosmographia“. Kako je glasilo ime tadašnjeg Castruma?

Rubini

ROV15

52. Kako se zove brdo nedaleko brončanodobne gradine Monkodonje na kojem su otkriveni veliki grobni tumuli (humci)?

Mušego

IST11

53. Kako se naziva društveni, gospodarski, pravni i politički sustav karakterističan za europsku povijest od 10. do 15. stoljeća, koji se u Istri započinje razvijati  dolaskom franačke vlasti?

feudalizam

TER28

54.   Kamena, barokna propovjedaonica iz 18. st. nalazi se na:

a) 1. stupu od oltara         b) 2. stupu od oltara          c) 3. stupu od oltara

b)

TER29

55. Prebroji koliko vitraja (na poseban način oslikana stakla, na crkvenim prozorima) krasi crkvu sv. Eufemije?        

17

IST12

56. Glavno pročelje crkve dovršeno je tek krajem 19. stoljeća. Koje je godine, za vladavine Franje Josipa I., Istra uređena kao posebna austrijska pokrajina ‒ markgrofovija   sa središtem u Poreču?

1861.

ROV 16

57. Pronađi veliki višejezični pano na kojem piše točna visina zvonika. Prepiši navedeni broj (na dvije decimale).

61,35 m

ROV 17

58. Izađi iz crkve na glavna vrata. Na poluotoku Muccia, koji se nalazi sjeverno od Staroga grada, smještena je rovinjska bolnica, izgrađena za vrijeme:

a)    cara Franje Josipa   b) carice Marije Terezije    c) Napoleona   d) Kraljevine Italije

a)     

TER 30

59. Sjeverno od zvonika nalazi se Bregovita ulica. Prepoznat ćeš ju po putokazima za crkvicu Oratorij i za crkvicu sv. Tome. Kreni ulicom nizbrdo, ali odmah nakon kuće na kojoj piše Dom Rovinjsko sunce (kućni broj 41) skreni lijevo. Tu su stube pod imenom Iza kaštela. Oprezno se spusti niz ovo dugo stubište i  prebroji stube.

72, (prihvaća se brojeve od 70 do 74)

ROV 18

60. Nastavi se kretati Ulicom Vladimira Švalbe nizbrdo, prema istoku, sve do hotela „Angelo D’Oro“. Nasuprot hotelu, s druge strane ulice, nalazi se uzak prolaz do morske obale. Tu je ulaz u konobu Spacio Matika u kojem te čeka ručak. Odavde se jasno vidi da si na poluotoku. Koje je godine zatrpan kanal koji je dijelio stari grad od kopna?

 1763.

 

 

This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.