Točni odgovori SŠ

Krasna zemljo ‒ Meraviglioso Paese

Rovinj ‒ Rovigno 10.10. 2016.

SREDNJA ŠKOLA – TOČNI ODGOVORI

Tipovi zadataka

TER = 30 % zadatci čiji se odgovori nalaze na terenu (30 pitanja)

ROV = 40 % teorijska pitanja čiji se odgovori nalaze u skripti Rovinj  (40 pitanja)

IST = 30 % teorijska pitanja čiji se odgovori nalaze u skripti Pregled povijesti Istre (30 pitanja)

 

Tip zadatka

Pitanje

Odgovor

TER1

1.    Na glavnom gradskom trgu (Trgu maršala Tita) nalazi se fontana. Prepiši godinu izgradnje.

1959.

IST1

2.    Koje se godine Rovinj dragovoljno priklonio mletačkoj vlasti?

1283.

IST2

3.    Navedi naziv nekadašnje utvrde na Ćićariji u kojoj je bilo sjedište mletačkog vojnog zapovjednika radi obrane od Austrije, koji se početkom 16. stoljeća preselio u Buzet.

Rašpor

ROV1

4.    Koliko je stanovnika prema tvojoj procjeni imao Grad Rovinj prema popisu iz 2011.?

U stupac za odgovore upiši samo odgovarajuće slovo!

A)   5323     B) 14 294    C) 140 294     D) 190 294

B

ROV2

5.    Iako je kula s gradskom urom više puta nadograđivanja, u kojem je stoljeću izgrađena?

12. st.

TER2

6.    Na kraju Malog mola (pristanište za brodove, dok) prouči vozni red brodova. Koliko iznosi cijena prijevoza odrasle osobe do hotela Katarina na istoimenom otoku?

25 kn

ROV3

7.    Navedi latinski naziv zagonetnog otoka (s naseljem i biskupijom) koji u svojim spisima spominje Plinije stariji, a navodno je potonuo za vrijeme velikog potresa početkom 9. stoljeća negdje nedaleko Rovinja?

Cissa

ROV4

8.    Koliko otprilike iznosi površina najvećeg rovinjskog otoka Sv. Andrija Crvenog otoka?

a)    1 ha     b) 23 ha    d) 880 ha      e)  1843 ha

23 ha

ROV5

9.    U doba osmanlijskih osvajanja u Istru i Rovinj doselilo je mnoštvo prognanika i izbjeglica. Završetkom razdoblja intenzivne kolonizacije smatra se katastrofalan osmanlijski poraz pod Bečom. Koje se godine dogodila ta poznata bitka kod Beča?

1683.

IST3

10. Koje je godine Napoleon osvojio i ukinuo Mletačku Republiku?

1797.

ROV6

11. Koje godine Rovinj dobiva gradski telefon?  

1906.

IST4

 

12. Koje je godine Kraljevini Italiji u Rapallu međunarodno priznata vlast nad Istrom?

1920.

ROV7

13. U neposrednoj blizini grada nalazi se otok Sv. Katarina, drugi po veličini rovinjski otok i pravi botanički vrt. Navedi prezime njegova vlasnika od 1905. do 1926.

Milewski

ROV8

14. Navedi prezime poduzetnika koji je 1890. kupio otok Sv. Andrija i susjedne otočiće s ciljem razvoja turizma.

Hütterott

TER3

15. Na ulazu na Trg Matteotti pronađi Balbijev luk i prebroji slova u prvom redu latinskog natpisa iznad volte.

17 (prihvaća se brojeve od 16 do 18)

ROV9

16. U kojem su stoljeću porušena stara glavna gradska vrata (Porta della pescheria) da bi na njihovu mjestu bio podignut današnji Balbijev luk?

17. st.

TER4

17. Na pročelju gradske palače (zgrade Gradskog vijeća i Poglavarstva) nalazi se nekoliko kamenih grbova. Iz kojeg stoljeća potječe kameni gradski grb na pročelju?

18. st.

ROV10

18. Iz kojeg stoljeća potječu temelji gradske palače (pretorske palače)?

14. st.

TER5

19. Pronađi Centar za povijesna istraživanja Talijanske unije. Što se tu nalazilo 1872.?

(Prva) duhanska manufaktura

IST5

20. Koliki je, prema popisu iz 2011., bio udio Talijana u Istarskoj županiji?

6 %

IST6

21. Tko je obnašao dužnost predsjednika Republike Hrvatske one godine kad je utemeljena Istarska županija?

Franjo Tuđman

TER6

22.  Potraži u Ulici Matteotti zgradu br. 6. u kojoj se, između ostalog, nalazi i sjedište vijeća jedne nacionalne manjine. O kojoj se nacionalnoj manjini radi?

albanskoj

TER7

23. Na uglu Velog trga i Ulice Montalbano nalazi se renesansna palača Basilisco. Pronađi pločicu s informacijama i prepiši godinu izgradnje.

1580.

TER8

24. Od Velog trg otiđi do obližnjih Vrata pod zidom. Pronađi latinski naziv na nadvratniku i prepiši godinu napisanu rimskim brojkama koja slijedi nakon ANNO DNI.

MDLXXXX

ROV11

25. Koliko je ukupno vrata u prošlosti imao utvrđeni rovinjski stari grad?

7

TER9

26. Obalom Pina Budicina kreni do Kuće o batani. Uđi u Kuću o batani. Među eksponatima (izlošcima) u prizemlju pronađi kompas/busolu koju je donirao Pietro Mili. Koliko je godina star?

96

ROV12

27. U kojem je gradu održan Sajam muzeja i baštine Expo na kojem je rovinjski muzej batane dobio prvu nagradu na kongresu The Heritage Excellence Club?

a)    Köln   b)  Venecija     d) Beč    d) Berlin

Köln

ROV13

28. Iz sredine kojeg stoljeća potječe veliki mol u rovinjskoj luci?

19. st.

IST7

29. Koje je godine Istarska županija primljena u Skupštinu europskih regija?

1994.

IST8

30. Na koliko je općina podijeljena Istarska županija (broj je gradova 10)?

31

TER10

31. Kreni prema zapadu i pronađi Vrata na obali (Vrata sv. Benedikta). S pločice s tumačem prepiši iz kojeg stoljeća potječu.

XII. (12.)

TER11

32. Prođi ulicom Pod lukovima/Sotto i volti i pronađi spomen-ploču Antunu Šoljanu. Koje je godine ploča postavljena?

1996.

TER12

33. Ulicom Trevisol dođi do trećih gradskih vrata ‒ Vrata Sv. Križa. Pročitaj s pločice u kojem su stoljeću obnovljena.

XVI. (16. st.)

TER13

34.  Spusti se stubištem u Ulicu Sv. Križa i skreni desno. Potraži crkvicu Sv. Križa. Na obali ispod nje nalazi se kameni spomenik s natpisom i likom sv. Eufemije. Koja je godina upisana na statui?

1720.

ROV14

35. Kojeg je datuma preminula sveta Eufemija? Upiši dan, mjesec i godinu.

16. 9. 304.

ROV15

36. Koje je godine, prema predaji, do ovog mjesta doplutao sarkofag sv. Eufemije?

800.

ROV16

37. Prema predaji, koje je dvije životinje dječak upregnuo kako bi odvukao sarkofag s obale do vrha brijega?

junice

TER14

38. Nedaleko crkvice Sv. Križa nalazi se kuća na čijem se pročelju nalazi spomen-ploča dr. Domenicu Pergolisu. Izračunaj koje je godine Grad Rovinj postavio ovu ploču.

2000.

TER15

39. Nedaleko kuće sa spomen-pločom D. Pergolisu, a nasuprot kućnom broju 32, nalazi se jedino dvorište s bunarom, između kućnih brojeva 49 i 51. Prepiši inicijale koji su upisani na bunar.

AB

ROV17

40. Na Ulicu Sv. Križa nastavlja se Šetalište braće Gnot. Uspni se što prije do župne crkve. Proći ćeš uz ostatke gradskih bedema. Iz kojeg stoljeća potječu najstariji dijelovi gradskih bedema, koji su kasnije pojačavani i dograđivani?

7. st.

IST9

41. Pod čijom je vlašću bila Istra od 539. do 788. godine?

bizantskom

TER16

42. Zaustavi se pred župnom crkvom. Na zapadnom pročelju, iznad glavnih ulaznih vrata crkve sv. Eufemije, uklesan je velik natpis: ”Deus qui operatur in  suis haec omnia ipse …” Prepiši tri riječi koje slijede nakon toga.

incepit ipse perfecit

ROV18

43. Kome je bila posvećena crkvica koja je stajala na  mjestu današnje crkve sv. Eufemije prije  dolaska njenih relikvija u Rovinj?

sv. Jurju

IST10

44. U kojem se stoljeću u Istri grade prve crkve?

4. st.

ROV19

45. U kojem je stoljeću mornarica hrvatskog kneza Domagoja u svojim okršajima s Mlečanima napala i razorila Rovinj?

9.

ROV20

46. Koliko je godina trajala barokna rekonstrukcija sadašnje crkve sv. Eufemije ako je ona završila 1736.?

11

IST11

47. Koji je grad bio upravni centar tadašnje mletačke Istre?

Kopar

TER17

48. Na glavnom oltaru nalaze se kipovi triju svetaca, ali i kipovi triju životinja. Navedi ime svetca koji ubija zmaja.  

Juraj

IST12

49. Početkom kojeg su stoljeća njemački carevi dodijelili istarsku markgrofoviju u feud akvilejskim patrijarsima?

13. st.

ROV21

50. Procijeni koliko otprilike iznosi površina tlocrta crkve:
a) 15 m²  b) 103 m² c) 1546 m² d) 15 667 m²

c)    1546 m²

ROV22

51. Ako je 2011. relativni udio Talijana u Gradu Rovinju iznosio oko 11 %, a ukupan broj stanovnika oko 14 000, izračunaj koliko iznosi broj Talijana u Rovinju?

1540

ROV23

52. Krajem kojeg je stoljeća genovežanska mornarica opustošila i osvojila Rovinj, čak i otela relikvije sv. Eufemije?

14. st.

TER18

53. Ispred čijeg se oltara nalazi anđeo koji u rukama drži svitak s natpisom “Qvotidie pro defunctis”?        

sv. Eufemije

TER19

54.  Desno od glavnog ulaza u crkvu na podu se nalazi jedno zvono. Na njemu je u prvom redu latinskog natpisa, rimskim slovima, upisana godina 1794. Prepiši te rimske brojke (slova).

MDCCXCIV

IST13

55. Koji je istarski Talijan, katolički mučenik i blaženik, uz Miroslav Bulešića, obilježio povijest Crkve u Istri neposredno po završetku Drugog svjetskog rata (rođen u Piranu, ubijen kod Grožnjana)? Navedi ime i prezime!

Francesco Bonifacio

IST14

56. Izračunaj koliki je 2011. bio relativni (postotni) udio stanovništva Grada Rovinja u ukupnom stanovništvu Županije, ako je ona tada imala 208 000 stanovnika. Zaokružite rezultat na najbliži cijeli broj (rezultat bez decimala).

7 ili 8%

ROV24

57. Prvo spominjanje Rovinja potječe iz 7. st. od strane Ravenskog Anonimusa u njegovu djelu „Cosmographia“. Kako je glasilo ime tadašnjeg Castruma?

Rubini

IST15

58. Kako se naziva društveni, gospodarski, pravni i politički sustav karakterističan za europsku povijest od 10. do 15. stoljeća, koji se u Istri započinje razvijati dolaskom franačke vlasti?

feudalizam

TER20

59. Koliko velikih vitraja krasi crkvu sv. Eufemije?      

17

ROV25

60. Koje je godine započela gradnja zvonika:

a)    1451.   b) 1551.     c) 1651.     d) 1751.

   1651.

TER21

61. Pokušaj procijeniti visinu zvonika.

svaki broj između 50 i 70 metara

ROV26

62. Nacrt zvonika izradio je arhitekt Alessandro Monopola iz:

a)    Milana    b) Torina    c) Venecije     d) Trsta

Milana

ROV27

63. Koje je godine postavljen današnji kip sv. Eufemije?

a)    1458.    b) 1558.        c) 1658.        d) 1758.

1758.

ROV28

64. Južno od Starog grada pruža se panorama na rovinjski arhipelag i prelijepi poluotok (rt) uređen u park-šumu.  Uz Trsteno, ovo je najznačajnija perivojna površina na našoj obali. Kako joj je ime?

Zlatni rt

TER22

65. Krenite Ulicom Grisia do Ulice Casale pa Ulicom Cronache do Ulice Silvano Chiurco. Tu se nalazi crkva Gospe Žalosne Oratorij, gdje se nalazio i prvi rovinjski hospicij. Prepiši s pločice točnu godinu osnutka hospicija.

1475.

TER23

66. Pronađi obližnju uličicu pod nazivom Vrata/Porta Valdibora, u kojoj su se nekada davno nalazila jedna od vrata za ulaz u Stari grad. Tu se nalazi spomen-ploča povjesničaru Bernardu Benussiju. Izračunaj koliko je imao godina kad je umro?

Vrati se u Ulicu Zdenac i nastavi hodati nizbro, u smjeru Trga Matteotti.

83

TER23

67. U Ulici Zdenac (kućni broj 15) pronađi spomen-ploču biskupu Antoniju Santinu. Ako je ova ploča postavljena deset godina nakon njegove smrti, izračunaj koliko je godina imao kad je umro?

86

ROV29

68. Ulicom Zdenac otiđi do Trga Matteotti te kroz Balbijev luk ponovno dođi na glavni gradski trg. Pronađi zgradu Zavičajnog muzeja grada Rovinja. Prisjeti se kojim je grofovima do 18. st. pripadala palača u kojoj se danas nalazi Zavičajni muzej grada Rovinja?

Califfi

TER24

69. Uđi u zgradu Zavičajnog muzeja grada Rovinja. Na 2. katu Zavičajnog muzeja pronađi portret grofa Hütterotta. Tko je autor te slike (ime i prezime)?

Kazimierz Pochwalski

ROV30

70.  Prisjeti se imena i prezimena prvog ravnatelja/ravnateljice Muzeja:

a) Zora Matić    b) Zoran Matić   d) Zorica Matić    

a)

TER25

71. Na 2. katu Zavičajnog muzeja pronađi portret gđe Hütterott. Iz koje godine potječe ta slika?

oko 1850.

TER26

72. Izađi iz Muzeja na Trg na mostu i na obližnjem pročelju pronađi veliku spomen-ploču rovinjskoj žrtvi fašizma koja se zove Pietro Ive.
Na temelju podataka na spomen-ploči izračunaj koje je godine stradao.

1921.

IST16

73. Zastani još malo i odgovori: Kako se prezivao vrhovni vođa (Duce) talijanskog fašističkog pokreta?

Mussolini

ROV31

74. Prisjeti se da se na brdu nasuprot nekadašnjeg otoka nalaze samostan i crkva sv. Franje. Prisjeti se iz kojeg stoljeća potječu najstarije knjige samostanske biblioteke?

16. st.

ROV32

75. Koje je godine započela gradnja samostana sv. Franje ako je to bilo točno 51 godinu od početka gradnje zvonika sv. Eufemije ?

1702.

IST17

76. Pod kojim je nazivom poznat rat koji je Istru poharao od 1615. do 1618.?

Uskočki

ROV33

77. Koliko kutova ima specifična crkvica Sv. Trojstva iz 10. st., koja se nalazi na Trgu na Lokvi?

7

ROV34

78. Uputi se od Trga na mostu, Ulicom Pietro Ive, do parka na Valdibori u kojem se nalazi ogroman kameni spomenik žrtvama fašizma.
Koje je godine zatrpan kanal koji je prolazio upravo ulicom kojom se krećeš, a dijelio je tadašnji grad na otoku od kopna?

1763.

TER27

79. Na obali Valdibora nalazi se park s velikim kamenim spomenikom žrtvama fašizma. Tu su i biste dvaju heroja iz 2. svjetskog rata. Koliko je godina Matteo Benussi bio stariji od Pina Budicina?

5

IST18

80. Kojeg je datuma (dan, mjesec i godina) službeno završio Drugi svjetski rat u Europi, pa tako i u Istri, a toga se dana obilježava Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe?

9. 5. 1945.

IST19

81. U kojem su talijanskom gradu 1975. Italija i Jugoslavija dogovorile međusobne granice?

Osimo

ROV35

82. Iza velikog spomenika žrtvama fašizma, u daljini, na sjevernoj strani zaljeva vidi se šumovit poluotok Muccia na kojem je smještena rovinjska bolnica. Koje je godine izgrađena bolnica?

1888.

ROV36

83. Rovinjska bolnica izgrađena je radi liječenja djece od dviju bolesti. Jedna bolest bila je skrofuloza, a druga?

rahitis

ROV37

84. Na istočnoj obali zaljeva Valdibora nalazi se nekadašnja željeznička postaja. Koje je godine stigao prvi vlak u Rovinj?

1876.

ROV38

85. Koje je godine u Rovinju osnovan prvi institut za biologiju mora?

1891.

ROV39

86. Koje je godine osnovana prva tvornica stakla i sardina ako je to bilo 9 godina prije osnutka Instituta za biologiju mora?

1882.

ROV40

87. U blizini je zgrada gradskog kazališta. Navedi prezime rovinjskog gradonačelnika koji je 1854. osobno izradio nacrt zgrade?

Califfi

TER28

88. Otiđi do obližnje gradske zelene tržnice. Koja je godina upisana na javnoj “špini” (slavini) u sredini tržnice?

1908.

IST20

89. Zastani malo i odgovori.
Koje je godine, za vladavine Franje Josipa I., Istra uređena kao posebna austrijska pokrajina markgrofovija sa središtem u Poreču?

1861.

IST21

90. Navedi naziv gospodarske komore koja je 1850. utemeljena u Rovinju.

Trgovačko-obrtnička

IST22

91. Otiđi u susjednu ulicu, Ulicu Vladimira Švalbe, te zastani kod kućnog broja 6. Uočit ćeš da je ta kuća doista specifična. Radi se zapravo o preuređenoj srednjovjekovnoj kuli. Tu je smješten Klub hrvatskih branitelja Rovinj.
Koju obljetnicu svoga osnutka ove godine obilježava 119. brigada Hrvatske vojske u čijem je sastavu bila i Druga rovinjska bojna?

25

IST23

92. Koji se državni praznik u Republici Hrvatskoj obilježava 8.10.?

Dan neovisnosti

Ist24

93. U kojem je gradu iste godine kada i 119. osnovana 154. brigada HV-a koju su popunjavali vojni obveznici većinom iz središnje, zapadne i sjeverne Istre?

u Pazinu

IST 25

94. Kako se naziva vojno-redarstvena akcija HV-a i specijalne policije RH tijekom koje je od 4. do 7. kolovoza 1995. oslobođen gotovo čitav teritorij Republike Hrvatske?

Oluja

IST26

95. Koliko naselja na području Istarske županije ima status Grada?

10

IST27

96. Koliko iznosi površina Istarske županije?
a) 180 km²        b) 1800 km²     c) 2800 km²      d) 3100 km²

2800 km²

IST28

97. Uz Hrvatsku, koja je još država bivše Jugoslavije bila međunarodno priznata 15.1. 1992. godine?

Slovenija

IST29

98. Od koje godine mr. sc. Valter Flego obnaša dužnost župana Istarske županije?

2013.

IST30

99. Koliko je, prema popisu iz 2011., iznosio udio Hrvata u ukupnom stanovništvu Istarske županije? a) 48 %       b) 58 %      c) 68 %      d) 78 %

68 %

TER30

100.      U Ulici Vladimira Švalbe, odmah do srednjovjekovne kule, nalazi se ulaz u teško uočljivu crkvicu Oratorij. Na ulaznim je vratima pločica s rasporedom bogoslužja. U kojem se jutarnjem terminu u ovoj crkvi služi nedjeljna sv. misa u razdoblju od 1. X. do 31. III.?

9

 

 

This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.