Literatura 2016.

OSNOVNA ŠKOLA

50% će biti terenski zadaci vezani za kulturno-povijesnu baštinu Rovinja 
30% teorijska pitanja na temelju skripte Rovinj 
20% teorijska pitanja na temelju skripte Pregled povijesti Istre
 

1. Pregled povijesti Istre – skripta

2. Rovinj – skripta

3. Prostor na kojem će se odvijati natjecanje

 

SREDNJA ŠKOLA:

30% će biti terenski zadaci vezani za kulturno-povijesnu baštinu Rovinja 
40% teorijska pitanja na temelju skripte Rovinj 
30% teorijska pitanja na temelju skripte Pregled povijesti Istre
 

1. Pregled povijesti Istre – skripta

2. Rovinj – skripta

3. Prostor na kojem će se odvijati natjecanje

Comments are closed.