Točni odgovori OŠ 2017.

Krasna zemljo − Meraviglioso Paese

Buzet, 13. 10. 2017.

OSNOVNA ŠKOLA

  1. ZAVIČAJNI KVIZ ZADATCI

 

Tipovi zadataka

TER = zadatci čiji se odgovori nalaze na terenu (20 pitanja)

ROV = teorijska pitanja čiji se odgovori nalaze u skripti Buzet  (15 pitanja)

IST =  teorijska pitanja čiji se odgovori nalaze u skripti Pregled povijesti Istre (15 pitanja)

 

Kreće sedmi kviz Krasna zemljo − Meraviglioso paese!

Ispiti se uobičajeno sastoje od terenskih i teorijskih pitanja. Naša je preporuka da teorijska pitanja rješavate na nekom mirnijem mjestu (crkva, muzej, park) gdje možete sjesti i mirno razmišljati. Sretno!

 

 
 

1

 

 

Tip zadatka

Pitanja

Odgovori

TER1

1.  A sada: malo zagrijavanja! Za početak prebrojite stube do dežurnoga učitelja, koji vas čeka na vrhu, i točan broj upišite na za to predviđeno mjesto. Zaustavite se u parku i riješite teorijska pitanja.

186

187

188

IST1

2.  Koliko je, prema popisu iz 2011., iznosio udio Hrvata u ukupnom stanovništvu Istarske županije?

a) 48 %       b) 58 %      c) 68 %      d) 78 %

c) 68%

BUZ1

3.  U XIX. i početkom XX. st. u okviru narodnoga preporoda u Istri provodila se borba za ravnopravnost hrvatskoga naroda s drugim narodima na političkom, kulturnom, prosvjetnom i gospodarskom planu. Kako se zvao prvi hrvatski načelnik Buzeta? Upišite njegovo ime i prezime.

Fran Flego

BUZ2

4.  Koliko je stanovnika imao Grad Buzet s okolicom prema popisu iz 2011.?

U stupac za odgovore upišite samo odgovarajuće slovo!

a) 6311     b) 60 333    c) 610 311     d) 6000

d) 6000

IST2

5.  Koje je godine Napoleon osvojio i ukinuo Mletačku Republiku?

1797.

BUZ3

6.  Kako se zvala kočija s četirima sjedalima, koja je u prošlosti prometovala na relaciji

Berlin — Pariz? Prema predaji, na takvim su se kolima kažnjenici izvrgavali ruglu, a njezino ime danas nosi stup u okolici Saleža?

berlina

IST3

7.  Koje je godine Kraljevini Italiji u Rapallu međunarodno priznata vlast nad Istrom? Krenite prema ulazu u stari grad, prema Velim vratima, i zastanite ispred vratiju.

1920.

TER2

8.  Na atici (luku/volti) Velih vrata nalazi se reljef patrona tvrđave. Upišite naziv toga svetca.

Nastavite glavnom cestom do hotela Vela vrata. Riješite teorijska pitanja.

Sv. Juraj

BUZ4

9.  U Buzetu djeluje Glazbeno društvo „Sokol“, a u sastavu ima i limenu glazbu. Koje je godine osnovano ovo glazbeno društvo? U prostor za odgovor upišite slovo ispred točnoga odgovora.

a)1590.   b) 1905.   c) 1509.   d) 1950.

B) 1905.

BUZ5

10. Buzeština je bila naseljena od davnina. U prilog tome govore prapovijesni ostatci kamenih predmeta nađenih u brojnim špiljama. Navedite nazive dviju (2) prapovijesnih špilja (jama).

Golupska jama

Podrebarska jama

IST4

11.Navedite naziv nekadašnje utvrde na Ćićariji u kojoj je bilo sjedište mletačkoga vojnog zapovjednika radi obrane od Austrije, koji se početkom 16. stoljeća preselio u Buzet.

Zaustavite se ispred hotela Vela vrata!

 

Rašpor

TER3

12. Na ulazu se nalazi jelovnik. Pronađite na jelovniku naziv tjestenine koja se poslužuje uz poznate gljive po kojima su poznati Buzet i okolica. Krenite ravno prema trgu.

 

Pljukanci

BUZ6

13. Na Rižanskoj skupštini određeno je da Buzet mora Bizantskom Carstvu plaćati porez. Koliko su dukata poreza stanovnici Buzeta plaćali Bizantskom Carstvu?

20

TER4

14. Stigli ste na trg na kojemu se nalaze Općinski i Prekršajni sud, župna crkva, zvonik. Pronađite spomen-ploču koja svjedoči da je ovdje rođen Stjepan Konzul Istranin i izračunaj koliko bi on danas imao godina. Rezultat upišite na mjesto za odgovor.

2017-1521 =   496

TER5

15. Na zvoniku se nalazi spomen-ploča koja svjedoči o njegovoj gradnji, postavljena 1995. godine. Gradnja zvonika napisana je rimskim brojkama, pretvori ih u arapske i zapiši na mjesto za odgovor. Nakon što riješite zadatak, uđite u župnu crkvu.

MDCCCXCVII – 1897.

IST5

16. Koliki je, prema popisu iz 2011., bio udio Talijana u Istarskoj županiji?

6%

TER6

17. U župnoj ste crkvi Uznesenja Marijina. Odmah na ulazu u crkvu s desne je strane oltar s relikvijama. Provjerite čija relikvija nedostaje u ovom nizu i upišite njezino ime na mjesto za odgovore: s. Bonifacio, s. Urbano, s. Bono, s. Prudenza, s. Vicenzo, s. Alessandro, s. Agiunto, s. Maurizio.

s. Fortunato

TER7

18. Pronađite misijski drveni križ i izračunajte koliko je godina prošlo od prvih misija do danas.

Rezultat napišite na mjesto za odgovor. Izađite iz crkve i uputite se prema muzeju.

 

2017-1955 = 62

TER8

19. Zastanite ispred muzeja i uz pomoć informativne ploče odgovorite kako se zvala palača u kojoj je danas smješten muzej.

Bigatto

BUZ7

20. Monografiju Buzetski govori napisala je:

a) Nataša Vivoda  b) Nataša Vojvodić  c) Nataša Vivodić    d) Natalija Vivoda

Upišite slovo ispred točnoga odgovora.

a)    Nataša Vivoda

TER9

21.   Uđite u muzej. Na ulazu ćete naići na kamene nadgrobne ploče iz različitih razdoblja. Pronađite kamenu ploču s bikom. Prepišite stoljeća u koja se datira ova ploča.

I i II. st.n.e.

TER10

22. Pronađite postav Istarska kuhinja. U kuhinji ćete naići na tikvice u kojima se čuvalo sjemenje. Kojoj je biljci pripadalo sjemenje koje se čuvalo u tikvici do vratiju (s desne strane)?

Popnite se na 1. kat.

Broskve

IST6

23. Koje je godine Istarska županija primljena u Skupštinu europskih regija?

1994.

TER11

24.  Nalazite se u sobi gdje je postav o izgradnji željeznice. Pronađite redni broj pod kojim je fotografija o izgradnji željeznice kod Roča i zapišite ga na mjesto za odgovor.

 Uđite u prostoriju gdje se nalazi ostavština g. Slavomira Cerovca.

9

TER12

25.   Pronađite fosil „Rudista“ i prepišite koliko je star. Izađite iz sobe i krenite prema 2. katu.

70 milijuna godina

IST7

26.  Na koliko je općina podijeljena Istarska županija (bez Gradova)?

 

31

TER13

27.   Zaustavite se na međukatu. Pronađite Škropilnicu iz Vrha i izbrojite koliko se glagoljskih slova nalazi na spomeniku. Odgovor zapišite na  mjesto za odgovor.

Krenite prema 2. katu i uđite u sobu.

4

TER14

28.   U ovoj se sobi nalazi postav posvećen II. svjetskom ratu. Pronađite „preteču kompjutora“ i prepišite marku toga starog pisaćeg stroja.

Izađite iz muzeja, skreni lijevo prema crkvi sv. Jurja.

yost

IST8

29.  Pod kojim je nazivom poznat rat koji je Istru poharao od 1615. do 1618.?

 

Uskočki

BUZ8

30.  Svake se godine u Humu održava manifestacija izbora Župana na leto dan. Prema tradiciji izbori se obavljaju urezivanjem glasova  na drveni glasački štap.

Napišite naziv toga drvenog štapa.

raboš

TER15

31.   Po dolasku do crkve sv. Jurja s desne se strane nalazi kamena kućica. Prepišite s panoa što se tu nalazilo u prošlosti.

Stara gradska pekara

BUZ9

32.  Napišite naziv najvećega umjetnog akumulacijskog jezera koje se nalazi na području Buzeštine i služi za vodoopskrbu.

Butoniga

IST9

33.  Pod čijom je vlašću bila Istra od 539. do 788. godine?

bizantskom

TER16

34.  Popnite se stubištem na obližnji vidikovac (desno od crkve) na kojem se nalazi odašiljač (antena), a s kojega se pruža najljepši pogled na Buzet. Prošetajte malo vidikovcem (nadesno), uočit ćete trgovačke objekte (Plodine i benzinsku crpku), zatim na istoku kamenolom, na jugoistoku rijeku Mirnu i industrijsku zonu Buzeta. Pronađite u industrijskoj zoni veliki crveni dimnjak na kojemu je natpis jedne buzetske tvornice. Prepišite ime te tvornice. Siđite s vidikovca i krenite lijevom ulicom naprijed.

 

 

 

Favorit

 

 

 

 

 

 

TER 17

35.U ulici kojom prolazite možete primijetiti Baroknu kuću, Ulicom Pina Budičina stići ćete do maloga dječjeg igrališta, prođite pored dežurnoga profesora do Vele šterne. Ovdje na trgu nalazi se sjedište bošnjačke manjine. Na kojem se kućnom broju nalazi njihov ured? Zapišite.

Odmorite se i riješite teorijske zadatke.

 

5

BUZ10

36.  Koji nam je narod u nasljeđe ostavio recept za poznatu istarsku rakiju Bisku?

Kelti

IST10

37.  U kojem se stoljeću u Istri grade prve javne crkve?

4.

BUZ11

38.  Na visokoj hridi koja dominira širim područjem uz rječicu Bračanu smjestio se srednjovjekovni dvorac. Napišite njegov naziv.

Petrapilosa

IST11

39.  Od koje godine mr. sc. Valter Flego, podrijetlom iz Buzeta, obnaša funkciju župana?

2013.

TER18

40.   Na Veloj šterni nalazi se natpis na latinskom jeziku koji svjedoči o njezinoj gradnji. Pronađite redak u kojem se nalazi riječ CAPITANEVS. Prepišite ime od 8 znakova koje se nalazi u istom redu kao i riječ CAPITANEVS (ispred nje).

Krenite Ulicom Ede Nemarnika ravno prema crkvi.

Georgivs

TER19

41.  Stigli ste ispred crkve, nastavite putem između crkve i zvonika. Na bočnoj strani crkve naići ćete na spomen-ploču koja spominje tajnika biskupa Jurja Dobrile. Prepišite ime i prezime Dobrilina tajnika.

Petar Flego

IST12

 

42.  Početkom kojeg su stoljeća njemački carevi dodijelili Istarsku markgrofoviju u feud akvilejskim patrijarsima?

13. st.

TER20

43.  U istoj se ulici nalazi i sjedište Ribolovnoga društva iz Buzeta. Kako se zove buzetsko ribolovno društvo? Zapišite na mjesto za odgovor. Malo se odmorite i riješite teorijske zadatke.

Mrena

BUZ12

44.  Nakon turskih pustošenja krajem XV. i XVI. st. mletačke su vlasti započele organizirano naseljavati stanovništvo različitih narodnosti. Upišite popularni naziv za istrorumunjski narod čiji se dijalekt govori na području Žejana a po njemu je nazvan gorski masiv na sjeveru Istre.

Ćići

BUZ13

45.  U kojem malom mjestu u okolici Buzeta možeš izraditi personaliziranu fresku?

Roč

IST13

46.  Koji je istarski katolički mučenik i blaženik, uz Francesca Bonifacia, obilježio povijest Crkve u Istri neposredno po završetku Drugoga svjetskog rata? Navedite ime i prezime.

Miroslav Bučešić

BUZ14

47.  Napišite službeni naziv za istarsku „Saharu“.

Piski

BUZ15

48.  U okolici Buzeta, u netaknutoj prirodi, nalazi se kamp za sve ljubitelje prirode i robinzonskoga turizma. Napišite naziv toga kampa.

Raspadalica

IST14

49.  Kako se naziva društveni, gospodarski, pravni i politički sustav karakterističan za europsku povijest od 10. do 15. stoljeća, koji se u Istri započinje razvijati  dolaskom franačke vlasti?

feudalizam

IST15

50.  Prisjetite se godine kada je Istra, za vladavine Franje Josipa I., uređena kao posebna austrijska pokrajina − markgrofovija sa sjedištem u Poreču. Izračunajte koliko je godina prošlo od tada do danas. Odgovor zapišite na mjesto za odgovor.

 

 

2017-1861 = 156

Još jedan terenski zadatak, ali bez bodova. Pronađite uličicu pod nazivom „Ku pasan, pasan“ i njome se spustite do kućnoga broja 13 u Ulici J. Rakovca, zatim skrenite lijevo. Doći ćete na trg u čijoj se blizini nalaze Vela vrata i istoimeni hotel. Kraj ostataka južnoga bedema iz 16. stoljeća nalazi se dežurni profesor. Predajte mu ispit i krenite prema hotelu Fontana u donjem gradu na tradicionalni ručak.

Dobar tek!

 

Comments are closed.