Točni odgovori SŠ 2017.

Krasna zemljo − Meraviglioso Paese

Buzet,  13.10. 2017.                                                                                                                             

SREDNJA ŠKOLA

TERENSKI I TEORIJSKI ZADATCI

 

Tipovi zadataka

TER = zadatci čiji se odgovori nalaze na terenu (20 pitanja)

BUZ = teorijska pitanja čiji se odgovori nalaze u skripti Buzet  (20 pitanja)

IST =  teorijska pitanja čiji se odgovori nalaze u skripti Pregled povijesti Istre (20 pitanja)

 

Kreće sedmi kviz Krasna zemljo − Meraviglioso paese!

Ispiti se uobičajeno sastoje od terenskih i teorijskih pitanja. Naša je preporuka da teorijska pitanja rješavate na nekom mirnijem mjestu (crkva, muzej, park) gdje možete sjesti i mirno razmišljati. Sretno!

Tip zadatka

 

Pitanja

 

Odgovori        

TER1

1.  A sada: malo zagrijavanja! Za početak prebrojite stube do dežurnoga učitelja, koji vas čeka na vrhu, i točan broj upišite u za to predviđeno mjesto. Zastanite i riješite teorijske zadatke koji slijede.

186

187

188

IST1

2.  Koliko je, prema popisu iz 2011., iznosio udio Hrvata u ukupnom stanovništvu Istarske županije?

a)  48 %       b) 58 %      c) 68 %      d) 78 %

b)    68%

IST2

3.  Navedite naziv nekadašnje utvrde na Ćićariji u kojoj je bilo sjedište mletačkoga vojnog zapovjednika radi obrane od Austrije, koji se početkom 16. stoljeća preselio u Buzet.

Rašpor

BUZ1

4.  Koliko je stanovnika imao Grad Buzet s okolicom prema popisu iz 2011.?

U stupac za odgovore upišite samo odgovarajuće slovo.
 a) 6311     b) 60 333    c) 610 311     d) 6000

c)    6000

BUZ2

5.  U XIX. i početkom XX. st. u okviru narodnoga preporoda u Istri provodila se borba za ravnopravnost hrvatskoga naroda s drugim narodima na političkom, kulturnom, prosvjetnom i gospodarskom planu. Kako se zvao prvi hrvatski načelnik Buzeta? Upišite njegovo ime i prezime.

Krenite prema ulazu u stari grad, Velim vratima i zaustavite se pred vratima.  

Fran Flego

TER2

6.  Na atici (luku/volti) Velih vrata nalazi se reljef patrona tvrđave. Upišite naziv toga svetca. Produžite glavnom cestom koja vas vodi do hotela Vela vrata. Riješite teorijske zadatke.

Sv. Juraj

BUZ3

7.  Kako se zvala kočija s četirima sjedalima koja je u prošlosti prometovala na relaciji

Berlin — Pariz? Prema predaji, na takvim su se kolima kažnjenici izvrgavali ruglu, a njezino ime danas nosi stup u okolici Saleža.

berlina

BUZ4

8.  U Buzetu djeluje Glazbeno društvo „Sokol“, a u svom sastavu ima i limenu glazbu. Koje je godine osnovano ovo glazbeno društvo? U prostor za odgovor upišite slovo ispred točnoga odgovora.

a)  1590.   b) 1905.   c) 1509.  d) 1950.

b)    1905

BUZ5

9.  Buzeština je bila naseljena od davnina. U prilog tome govore prapovijesni ostatci kamenih predmeta nađenih u brojnim špiljama. Navedite nazive dviju (2) prapovijesnih špilja (jama).

 

 

Golupska jama

Podrebarska špilja

IST3

10.  Koje je godine Napoleon osvojio i ukinuo Mletačku Republiku?

 

1797

BUZ6

11.  Na Rižanskoj skupštini određeno je da Buzet mora Bizantskom Carstvu plaćati porez. Koliko su dukata poreza stanovnici Buzeta plaćali Bizantskom Carstvu?

2020

IST4

 

12.  Koje je godine Kraljevini Italiji u Rapallu međunarodno priznata vlast nad Istrom?

 

1920

BUZ7

13.  Monografiju Buzetski govori napisala je:

a)  Nataša Vivoda  b) Nataša Vojvodić  c) Nataša Vivodić  d) Natalija Vivoda

a)    Nataša Vivoda

BUZ8

14.  Svake se godine u Humu održava manifestacija izbora Župana na leto dan. Prema tradiciji izbori se provode urezivanjem glasova  na drveni glasački štap. Napišite naziv toga drvenog štapa.

raboš

TER3

15.  Na ulazu u hotel/restoran Vela vrata se nalazi jelovnik. Pronađi koja se tjestenina poslužuje s poznatim gljivama po kojima je poznat Buzet i okolica.

Kreni prema trgu.

Pljukanci

BUZ9

16.  Napišite naziv najvećega umjetnog akumulacijskog jezera koje se nalazi na području Buzeštine i služi za vodoopskrbu.

Butoniga

TER4

 17. Stigli ste na trg na kojemu se nalazi Općinski i Prekršajni sud, župna crkva, zvonik. Pronađite spomen-ploču koja svjedoči da je ovdje rođen Stjepan Konzul Istranin i izračunajte koliko bi on danas imao godina. Rezultat upišite na mjesto za odgovor.

 

 

 

2017-1521 = 496

BUZ10

18.  Koji nam je narod ostavio u nasljeđe recept za poznatu istarsku rakiju Bisku?

 

Kelti

TER5

19.  Na zvoniku se nalazi spomen-ploča koja svjedoči o njegovoj gradnji, postavljena 1995. godine. Gradnja zvonika napisana je rimskim brojkama, pretvorite ih u arapske i zapišite na mjesto za odgovor. Nakon što riješite zadatke, uđite u župnu crkvu.

1897.

MDCCCXCVII

IST5

20.  Koliki je, prema popisu iz 2011., bio udio Talijana u Istarskoj županiji?

 

6%

IST6

21.  Tko je obnašao dužnost predsjednika Republike Hrvatske one godine kad je utemeljena Istarska županija?

Franjo Tuđman

TER6

22.  U župnoj ste crkvi Uznesenja Marijina. Odmah na ulazu u crkvu s lijeve je strane oltar s relikvijama. Provjerite čija relikvija nedostaje u ovom nizu i upišite njezino ime na mjesto za odgovore: s. Bonifacio, s. Urbano, s. Bono, s. Prudenza, s. Vicenzo, s. Alessandro, s. Agiunto, s. Maurizio?

s. Fortunato

TER7

23.  Pronađite misijski drveni križ i izračunajte koliko je godina prošlo od prvih misija do danas. Rezultat napišite na mjesto za odgovor. Izađite iz crkve i uputite se prema muzeju.

 

 

2017-1955 = 62

TER8

24.  Zastanite ispred muzeja i uz pomoć informativne ploče odgovorite kako se zvala palača u kojoj je danas smješten muzej.

 

Bigatto

BUZ11

25.  Glagoljica nema posebnih znakova za brojeve, već se glagoljska slova koriste i kao brojevna vrijednost. Što se stavlja iznad slova (bočno se stavljaju točkice) kako bi ono imalo brojevnu vrijednost?

Titla – crta

TER9

26.  Uđite u muzej. Pri ulasku naići ćete na kamene nadgrobne ploče iz različitih razdoblja. Pronađite kamenu ploču s bikom. Kojem je razdoblju pripadala?

I.i II. st. n.e.

 

27.  Pronađite postav Istarska kuhinja. U kuhinji ćete naići na tikvice u kojima se čuvalo sjemenje. Kojoj je biljci pripadalo sjemenje koje se čuvalo u tikvici do vratiju (desno)? Nakon što riješite teorijske zadatke, popnite se na 1. kat.

Broskve

BUZ12

28.  Na visokoj hridi koja dominira širim područjem uz rječicu Bračanu smjestio  se srednjovjekovni dvorac. Napišite naziv toga dvorca.

Petrapilosa

BUZ13

29.  Nakon turskih pustošenja krajem XV. i XVI st. mletačke su vlasti započele organizirano naseljavanje stanovništva različitih narodnosti. Upišite na mjesto za odgovor popularni naziv za istrorumunjski narod čiji se dijalekt govori na području Žejana, a po kojemu je nazvan gorski masiv na sjeveru Istre.

Ćići

IST7

30.  Koje je godine Istarska županija primljena u Skupštinu europskih regija?

 

1994.

IST8

31.  Na koliko je općina podijeljena Istarska županija (broj je gradova 10)?

 

31

TER11

32.  Nalazite se u sobi gdje je postav o izgradnji željeznice. Pronađite redni broj pod kojim je fotografija o izgradnji željeznice kod Roča i upišite ga na mjesto za odgovor.

Uđite u prostoriju gdje se nalazi ostavština g. Slavomira Cerovca.

9

TER12

33.  Pronađite fosil „Rudista“ i prepišite koliko je star. Izađite iz sobe i krenite prema 2. katu.

 

70 milijuna

TER13

34.  Zaustavite se na međukatu. Pronađite Škropilnicu iz Vrha i izbrojite koliko se glagoljskih slova nalazi na spomeniku te broj upišite na mjesto za odgovor.

 Krenite prema 2. katu i uđite u sobu.

4

TER14

35.  U ovoj se sobi nalazi postav posvećen II. svjetskom ratu. Pronađite preteču kompjutora i prepišite marku toga starog pisaćeg stroja.

Izađite iz muzeja, skrenite lijevo prema crkvi sv. Jurja.

yost

BUZ14

36.  Napišite službeni naziv za istarsku „Saharu“.

 

Piski

BUZ15

37.  U kojem malom mjestu u okolici Buzeta možeš izraditi personaliziranu fresku?

 

Roč

BUZ16

38. Automobilistička se utrka održava od sredine 20. stoljeća na stazi od Mosta do Svih Svetih. Kolika je dužina staze: a) 4209 m,   b) 42 009 m,   c) 4902 m,   d) 9402 m.

U prostor za odgovor upišite slovo ispred točnog odgovora.

a)    4209 m

TER15

39.  Po dolasku do crkve sv. Jurja s desne strane nalazi se kamena kućica. Prepišite s panoa što se tu nalazilo u prošlosti.

Stara pekara

BUZ17

40.  U okolici Buzeta, u netaknutoj prirodi, nalazi se kamp za sve ljubitelje prirode i robinzonskoga turizma. Napišite naziv toga kampa.

Raspadalica

IST9

41.  Pod čijom je vlašću bila Istra od 539. do 788. godine?

bizantskom

TER16

42.  Popnite se stubištem na obližnji vidikovac (desno od crkve) na kojem se nalazi odašiljač (antena), a s kojega se pruža najljepši pogled na Buzet. Prošetajte malo vidikovcem (nadesno) i uočit ćete trgovačke objekte (Plodine i benzinsku crpku), zatim na istoku kamenolom, na jugoistoku rijeku Mirnu i industrijsku zonu Buzeta. Pronađite u industrijskoj zoni veliki crveni dimnjak na kojemu je natpis jedne buzetske tvornice. Prepišite ime te tvornice. Siđite s vidikovca i krenite lijevom ulicom naprijed.

Favorit

TER 17

43.  U prolazu možete primijetiti Baroknu kuću, Ulicom Pina Budičina stići ćete do maloga dječjeg igrališta, prođite kod dežurnog profesora do Vele šterne. Ovdje na trgu nalazi se sjedište bošnjačke zajednice. Na kojem se kućnom broju nalazi njihov ured?

Zaustavite se na trgu i riješite teorijske zadatke.

5

BUZ18

44.  U crkvici na humskom groblju nalaze se freske iz 12. st., a predstavljaju vrlo rijedak primjer bizantskoga slikarstva na ovim prostorima. Napišite ime te crkvice.

 

Sv. Jeronim

IST10

45.  U kojem se stoljeću u Istri grade prve crkve?

 

4.

BUZ19

46.  Narječje Buzeta i okolice ima nedvojbeno čakavsku podlogu, ali ipak postoje neke odlike koje ga individualiziraju u odnosu na ostale dijalekte čakavskoga narječja. Koji ga najkarakterističniji element razlikuje od svih ostalih čakavskih narječja?

kaj

BUZ 20

47.  Napišite naziv izvora iz kojeg je 1930. godine krenula izgradnja vodovoda, a time i distribucija vode za gotovo čitavu Istru.

Sv. Ivan

IST11

48.  Od koje godine mr.sc. Valter Flego, koji je podrijetlom iz Buzeta, obnaša funkciju istarskoga župana?

2013.

IST12

49.  Početkom kojeg su stoljeća njemački carevi dodijelili Istarsku markgrofoviju u feud akvilejskim patrijarsima?

 

13.

TER18

50.  Na Veloj šterni nalazi se natpis na latinskom jeziku koji svjedoči o njezinoj gradnji. U natpisu pronađite redak u kojem se nalazi riječ CAPITANEVS i prepišite ime koje se sastoji od 8 znakova, a nalazi se u istom retku kao i riječ CAPITANEVS (ispred nje).

Kreni Ulicom Ede Nemarnika ravno prema crkvi.

GEORGIVIS

TER19

51.  Stigli ste ispred crkve, nastavite putem između crkve i zvonika. Na bočnoj strani crkve naići ćete na spomen-ploču koja spominje tajnika biskupa Jurja Dobrile. Prepišite ime i prezime Dobrilina tajnika.

Zastanite i riješite teorijske zadatke.

Petar Flego

IST13

52.  Koji je istarski Talijan, katolički mučenik i blaženik, uz Miroslava Bulešića, obilježio povijest Crkve u Istri neposredno po završetku Drugoga svjetskog rata (rođen u Piranu, ubijen kod Grožnjana)? Navedite ime i prezime (izvorno)!

Francesco Bonifacio

IST14

53.  Uz Hrvatsku, koja je još država bivše Jugoslavije bila međunarodno priznata 15.1.1992. godine?

Slovenija

IST15

54.  Kako se naziva društveni, gospodarski, pravni i politički sustav karakterističan za europsku povijest od 10. do 15. stoljeća, koji se u Istri započinje razvijati dolaskom franačke vlasti?

feudalizam

TER20

55.  U istoj se ulici nalazi i sjedište Ribolovnoga društva iz Buzeta. Kako se zove buzetsko ribolovno društvo? Malo se odmorite i riješite teorijske zadatke.

Mrena

IST16

56.  Kako se prezivao vrhovni vođa (Duce) talijanskoga fašističkog pokreta?

 

Mussolini

IST17

57.  Pod kojim je nazivom poznat rat koji je Istru poharao od 1615. do 1618.?

 

Uskočki rat

IST18

58.  Kako se naziva vojno-redarstvena akcija HV-a i specijalne policije RH tijekom koje je od 4. do 7. kolovoza 1995. oslobođen gotovo čitav dotad okupirani teritorij Republike Hrvatske?

Oluja

IST19

59.  U kojem su talijanskom gradu 1975. Italija i Jugoslavija dogovorile međusobne granice?

 

Osimo

IST20

60.  Koliko iznosi površina Istarske županije?
a) 180 km²  b) 1800 km²  c) 2800 km²  d) 3100 km²

b)    2800 km2

Još jedan terenski zadatak, ali bez bodova. Pronađite uličicu pod nazivom „Ku pasan,pasan“ i njome se spustite do kućnoga broja 13 u Ulici J. Rakovca, zatim skrenite lijevo. Doći ćete na trg u čijoj se blizini nalaze Vela vrata i istoimeni hotel. Kraj ostatka južnoga bedema iz 16. stoljeća nalazi se dežurni profesor. Predajte mu ispit i krenite prema hotelu Fontana u donjem gradu na tradicionalni ručak!

Dobar tek!

 

Comments are closed.