Pravilnik 2011.

 

Kviz „Krasna zemljo“

Organizator

Katoličko društvo prosvjetnih djelatnika Istre mons. Antuna Heka

Pokrovitelj

Upravni odjel za kulturu Istarske županije
Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu

Suorganizatori

ŽSV nastavnika povijesti u SŠ IŽ, ŽSV učitelja povijesti u OŠ IŽ, SŠ Mate Balote Poreč, OŠ Poreč
Zavičajni muzej Poreštine, Porečka i Pulska biskupija, Pazinski kolegij – klasična gimnazija

Sjedište i adresa Organizacijskog povjerenstva

Katoličko društvo prosvjetnih djelatnika Istre mons. Antuna Heka
Dobrilina 6, 52000 Pazin,
kdpdi.mons.a.heka@gmail.com

Članovi Organizacijskog povjerenstva

Daniel Bogešić, predsjednik (052/624-505)
Sonja Bančić, tajnica Povjerenstva
Orijana Paus, članica
Nela Peteh, članica

Vremenik kviza

30. rujna 2011.

Kategorije natjecanja

Kviz se sastoji od natjecanja u rješavanju testa znanja (zadatci objektivnoga tipa) i pronalaženja odgovora na terenske zadatke. Pitanja se odnose na povijest Istre u 19. stoljeću. Testove izrađuje Organizacijsko povjerenstvo. Natjecanje je namijenjeno učenicima/učenicama 8. razreda osnovne škole i učenicima/učenicama 4. razreda srednje škole. Učenici/učenice iz pojedine škole natječu se u paru. Natjecanje se organizira na županijskoj razini.

Rok prijave traje od 1.5.20011. do 15.6.2011.

Na natjecanje će biti pozvano 16 parova koji se među prvima budu prijavili Organizacijskom povjerenstvu: 8 parova učenika/učenica iz osnovnih škola te 8 parova učenika/učenica iz srednji škola, po jedan iz iste škole. Prijavnicu poslati kao prilog (attachment) elektronskoj poruci (e-mail) na adresu: krasnazemljo@gmail.com

Tijek natjecanja

Program započinje u 8:30 sati svečanim otvaranjem u prostorijama SŠ Mate Balote u Poreču. U 9:00 pristupa se rješavanju testova. Natjecateljski parovi upisuju svoje podatke i zaporke na listiće koji se pohranjuju u za to predviđenim omotnicama. Na testove upisuju isključivo zaporke. Članovi natjecateljskog para služe se istom zaporkom. Testovi se rješavaju isključivo plavom kemijskom olovkom. Jednom napisani odgovori ne smiju se prepravljati. Netočno ili nepotpuno riješeni zadatci, kao i naknadno ispravljani odgovori, ne vrednuju se. Za vrijeme kviza ne smije se koristiti ništa osim navedenog pribora za pisanje. Osobna i geografska imena i prezimena pišu se izvorno. Sve što je navedeno vrijedi i za pisanje odgovora na terenske zadatke koji se upisuju na odgovarajuće listiće koji se nalaze u omotnicama. Rješavanje testa traje 45 minuta. Članovi natjecateljskih parova zasebno rješavaju svoje testove. Bodovi koje su ostvarili članovi pojedinog para zbrajaju se. Po završetku rješavanja testa slijedi marenda. U 10:45 natjecateljski se parovi trebaju okupiti u predvorju zgrade Pučkog otvorenog učilišta u Poreču (kazalište, Narodni trg 1) gdje će od Prosudbenog povjerenstva preuzeti omotnice s terenskim zadatcima. Rješenja terenskih zadataka potrebno je pronaći u starogradskoj jezgri Poreča te ih upisati na za to predviđeno mjesto na listiću. Po završetku terenskog rada natjecatelji trebaju vratiti omotnice Prosudbenom povjerenstvu koje će se nalaziti u predvorju zgrade Pučkog otvorenog učilišta u Poreču. Povjerenstvo bilježi vrijeme povratka natjecateljskog para u trenutku kad pristignu oba natjecatelja/natjecateljice. Po završetku terenskog rada predviđen je ručak u blagovaonici OŠ Poreč, a nakon toga povratak u SŠ Mate Balote.

Kriteriji vrednovanja, objava rezultata, žalbe, nagrade

Ukupan broj bodova koji jedan natjecateljski par može osvojiti rješavanjem testova je 70, odnosno 35 po natjecatelju. Pitanja se boduju s jedan, dva ili tri boda.

Predstavnik natjecateljskog para koji prvi dostavi omotnice s rješenjima terenskih zadata dežurnim nastavnicima koji će se nalaziti u zgradi porečkog kazališta za svoj će natjecateljski par osvojiti dodatnih 5 bodova. Predstavnik drugog para koji pristigne nakon njega osvojit će dodatna 4 boda, a predstavnik trećepristiglog para dodatna 2 boda.

Nakon pregleda svih testova i zadataka Organizacijsko povjerenstvo sastavlja privremenu ljestvicu poretka pod zaporkama koja se javno obznanjuje. Isto tako se obznanjuju i ispravna rješenja pitanja. Članove Prosudbenog povjerenstva za ispravak testova i terenskih zadataka imenuje Organizacijsko povjerenstvo. Ako više natjecateljskih parova ima isti broj bodova, mjesto na ljestvici poretka određuje se na temelju brzine rješavanja terenskih zadataka, tj. evidencije povratka s terenskog rada. Natjecateljima je dopušten uvid u zadatke u nazočnosti člana povjerenstva. Ako učenik smatra da njegovi zadatci nisu ispravno vrednovani, može podnijeti žalbu u roku od 30 minuta od objave privremene ljestvice poretka. Povjerenstvo je dužno odmah riješiti sve žalbe, a svoje odgovore napisati i dati ih učenicima. Nakon rješavanja svih žalbi obznanjuje se ljestvica konačnoga poretka.

Natjecateljski parovi koji osvoje prvo, drugo i treće mjesto dobivaju diplome i nagrade, ostali sudionici pohvalnice, a mentori/mentorice i suorganizatori zahvalnice.

Organizacijski odbor zadržava pravo izmjene ovog Pravilnika ukoliko organizacijske ili tehničke potrebe to iziskuju i obvezuje se pravovremeno obavijestiti javnost.

 

Na sjednici Organizacijskog povjerenstva od 6.6.2011. donesena je slijedeća odluka:

U slučaju da nakon isteka roka za prijave natjecatelja na kviz (15.6.) ne budu popunjene sve Pravilnikom određene kvote, preostala će se mjesta popunjavati i prijavljenim parovima učenika sadašnjih 6. razreda OŠ, odnosno 2. razreda SŠ, a prema redoslijedu pristizanja obrazaca za prijavu na adresu krasna.zemljo@gmail.com

Comments are closed.