Pravilnik 2012.

Kategorije natjecanja

Kviz se sastoji od natjecanja u rješavanju testa znanja (zadaci objektivnoga tipa) i pronalaženja odgovora na terenske zadatke. Pitanja se odnose na povijest Istre u 19. stoljeću. Testove izrađuje Organizacijsko povjerenstvo. Natjecanje je namijenjeno učenicima/učenicama 8. razreda osnovne škole i učenicima/učenicama 4. razreda srednje škole. Učenici/učenice iz pojedine škole natječu se u paru. Natjecanje se organizira na županijskoj razini.

Rok prijave traje od 15.5.2012. do 15.6.2012.

Na natjecanje će biti pozvano 18 parova natjecatelja: 10 parova učenika/učenica iz osnovnih škola te 8 parova učenika/učenica iz srednjih škola, po jedan iz iste škole i prema redoslijedu prijave. Prijavu je potrebno izvršiti putem stranice Prijava

Tijek natjecanja

Nakon svečanog otvaranja Kviza natjecatelji pristupaju rješavanju testova. Natjecateljski parovi upisuju naziv škole i zaporku na listić koji se pohranjuje u za to predviđenu kutiju . Na testove upisuju isključivo zaporke. Članovi natjecateljskog para služe se istom zaporkom. Testovi se rješavaju isključivo plavom kemijskom olovkom. Jednom napisani odgovori ne smiju se prepravljati. Netočno ili nepotpuno riješeni zadaci, kao i naknadno ispravljani odgovori, ne vrednuju se. Za vrijeme kviza ne smije se koristiti ništa osim navedenog pribora za pisanje. Osobna i geografska imena i prezimena pišu se izvorno. Sve što je navedeno vrijedi i za pisanje odgovora na terenske zadatke koji se upisuju na odgovarajuće listiće koji se nalaze u omotnicama. Rješavanje testa traje 45 minuta. Članovi natjecateljskih parova zasebno rješavaju svoje testove. Bodovi koje su ostvarili članovi pojedinog para zbrajaju se. Po završetku rješavanja testa slijedi marenda.

Nakon marende natjecatelji će biti pozvani da se okupe na startnoj poziciji terenskog dijela kviza, o čemu će biti pravovremeno informirani. Svaki će par od prosudbenog povjerenstva preuzeti omotnice s terenskim zadacima. Potrebno je pronaći rješenja terenskih zadataka te ih upisati na za to predviđeno mjesto na listiću. Po završetku terenskog rada natjecatelji trebaju vratiti omotnice Prosudbenom povjerenstvu koje će ih čekati na startnoj poziciji. Povjerenstvo bilježi vrijeme povratka natjecateljskog para u trenutku kad pristignu oba natjecatelja/natjecateljice. Po završetku terenskog rada predviđen je ručak

Kriteriji vrednovanja, objava rezultata, žalbe, nagrade

Ukupan broj bodova koji jedan natjecateljski par može osvojiti rješavanjem testova je 70, odnosno 35 po natjecatelju. Pitanja se boduju s jedan, dva ili tri boda.

Predstavnik natjecateljskog para koji prvi dostavi omotnice s rješenjima terenskih zadataka dežurnim nastavnicima koji će se nalaziti u zgradi porečkog kazališta za svoj će natjecateljski par osvojiti dodatnih 5 bodova. Predstavnik drugog para koji pristigne nakon njega osvojit će dodatna 4 boda, a predstavnik trećepristiglog para dodatna 2 boda.

Nakon pregleda svih testova i zadataka Organizacijsko povjerenstvo sastavlja privremenu ljestvicu poretka pod zaporkama koja se javno obznanjuje. Isto tako se obznanjuju i ispravna rješenja pitanja. Članove Prosudbenog povjerenstva za ispravak testova i terenskih zadataka imenuje Organizacijsko povjerenstvo. Ako više natjecateljskih parova ima isti broj bodova, mjesto na ljestvici poretka određuje se na temelju brzine rješavanja terenskih zadataka, tj. evidencije povratka s terenskog rada. Natjecateljima je dopušten uvid u zadatke u nazočnosti člana povjerenstva. Ako učenik smatra da njegovi zadaci nisu ispravno vrednovani, može podnijeti žalbu u roku od 30 minuta od objave privremene ljestvice poretka. Povjerenstvo je dužno odmah riješiti sve žalbe, a svoje odgovore napisati i dati ih učenicima. Nakon rješavanja svih žalbi obznanjuje se ljestvica konačnoga poretka.

Natjecateljski parovi koji osvoje prvo, drugo i treće mjesto dobivaju diplome i nagrade, ostali sudionici pohvalnice, a mentori/mentorice i suorganizatori zahvalnice.

Organizacijski odbor zadržava pravo izmjene ovog Pravilnika ukoliko organizacijske ili tehničke potrebe to iziskuju i obvezuje se pravovremeno obavijestiti javnost.

Comments are closed.