Pravilnik 2013.

PREUZMITE PRAVILNIK 2013.

1. Treći zavičajni kviz Krasna zemljo – Meraviglioso Paese održat će se u Puli u petak 11. 10. 2013. s početkom u 9.00 sati. Škola domaćin je OŠ Centar Pula. Škola domaćin upriličit će svečanost otvaranja Kviza, osigurati prostor za marendu i ručak, osigurati učionice za rješavanje testova te njihovo ispravljanje, omogućiti svečanost dodjele priznanja i nagrada. Završetak se Kviza planira najkasnije do 16 sati.

2. Natjecanje je namijenjeno učenicama/učenicima 5. razreda osnovne škole i učenicama /učenicima 1. razreda srednje škole u šk.god. 2012./13. s područja Istarske županije. Učenice /učenici natječu se u paru. Prijave se obavljaju isključivo putem http://www.krasna-zemljo.info/?page_id=6 u vremenu od 10. 6. do 30. 6. 2013. Na natjecanje će biti pozvano 18 parova: 9 iz osnovnih škola te 9 iz srednjih škola, i to po jedan par iz iste škole, prema redoslijedu prijave. Na natjecanje će biti pozvani i njihovi mentori. Organizator zadržava pravo eventualnog povećanja broja natjecatelja.

3. Kviz se sastoji od pisane provjere znanja (koja se rješava u učionici) i zadataka koji se rješavaju na terenu. Važno je istaknuti da će se na ovogodišnjem kvizu i pisana provjera znanja rješavati u paru, kao i zadaci na terenu. Na terenu će se pojavljivati i teorijska pitanja, isključivo u svezi s literaturom. Za vrijeme kviza ne smije se koristiti ništa osim pribora za pisanje. Prije samog početka natjecanja natjecateljski parovi izvlače listić s tajnom zaporkom koju će koristiti tijekom Kviza.

4. Na natjecanju će se provjeravati znanje o Histrima, i to sve do njihova dolaska pod rimsku vlast. Osim toga, provjeravat će se i snalaženje na terenu, tj. pronalaženje i analiziranje određenih predmeta, spomenika i građevina. Lokaliteti na kojima će se rješavati terenski zadaci jesu sljedeći (neovisno o redoslijedu): crkva Svetih Srdaca s izložbom Histri u Istri, Povijesni i pomorski muzej Istre – Kaštel (područje prapovijesne gradine), četvrt svetog Teodora u Puli, Nezakcij.

5. Nakon pregleda svih pisanih provjera i zadataka Organizacijsko povjerenstvo sastavlja privremenu ljestvicu poretka pod zaporkama koja se javno obznanjuje. Natjecateljima je dopušten uvid u zadatke u nazočnosti člana povjerenstva. Ako učenik smatra da njegovi zadaci nisu ispravno vrednovani, može podnijeti žalbu u roku od 30 minuta od objave privremene ljestvice poretka. Povjerenstvo je dužno odmah riješiti sve žalbe, a svoje odgovore napisati i dati ih učenicima. Nakon rješavanja svih žalbi obznanjuje se ljestvica konačnoga poretka. Natjecateljski parovi koji osvoje prvo, drugo i treće mjesto dobivaju diplome i nagrade, ostali sudionici pohvalnice, a mentori/mentorice i suorganizatori zahvalnice.

6. Organizacijsko povjerenstvo zadržava pravo izmjene ovog Pravilnika ukoliko organizacijske ili tehničke potrebe to iziskuju, a obvezuje se pravovremeno o tome obavijestiti javnost.

7. Dežurni mentori u zgradi OŠ Centar bilježe redoslijed povratka parova s terenskog dijela natjecanja. Dovoljno je zabilježiti redoslijed dolaska prvog pristiglog predstavnika natjecateljskog para. Ako više natjecateljskih parova bude imalo isti sveukupni broj bodova, mjesto na ljestvici poretka odredit će se na temelju redoslijeda povratka s terenskog rada. Natjecatelj koji se prvi vrati sa terenskog dijela natjecanja za svoj par osvaja dodatna 3 boda. Drugopristigli natjecatelj osvaja 2 dodatna boda, a trećepristigli 1 bod.

Ukupni broj bodova koji se može osvojiti rješavanjem testa: 34

Ukupni broj bodova koji se može osvojiti rješavanjem terenskih zadataka: 28

Sveukupni broj bodova: 62 + 3 dodatna boda

Comments are closed.